CASB – Multi Platform Security

יישומי ענן מאפשרים לארגון להתנהל במהירות, ביעילות אך בו בזמן חושפים אותו לניסיונות פריצה חדשים.

Cloud Access Security Broker (CASB) אלו יישומי האבטחה אשר מאפשרים לארגון שלך להתנהל בצורה בטוחה. הבנת נקודות החולשה של המערכות השונות וקביעת מדיניות אבטחה מובילה לבחירה ביישומים שמאפשרים לארגון להתנהל בענן כשהוא מוגן מפני פורצים וגורמים זדוניים.

מערכות CASB מהוות שכבת הגנה. הן יכולות לסנן את המידע המועבר, להצפין אותו בעת עלייתו לענן ומגינות על התעבורה. כדי להחליט אילו מערכות ליישם בארגון יש צורך בהבנה מעמיקה של אופן הפעילות, איתור הסכנות, מציאת המערכת הנכונה ביותר להתמודדות איתן ויישום מתאים.

המטרה שלנו היא להגן על סביבת הענן שלך, להוביל להעברת מידע בצורה בטוחה ולמנוע מהגורמים המאיימים לפעול נגדך.

 

הגנה על כל מרכיב ונקודה בארגון

העלייה לענן יכולה להוות שינוי משמעותי בארגון והיא מחייבת אותך להתגונן מפני פגיעות. פתרונות CASB הופכים את העברת המידע בין הענן לבין הגורמים השונים לארגון ולהפך לבטוחה. לעתים נדרש יותר מאשר פתרון אחד ויותר מכך, לרוב מדובר על מכלול פתרונות שיחדיו מעניקים לארגון אבטחת נתונים מלאה.

Safeway דואגת לביטחון הארגון שלך. אנו מאתרים את נקודות החולשה, בוחנים את מדיניות אבטחת המידע בארגון והאם היא מיושמת גם בענן. לאחר שאיתרנו את האתגרים, נמליץ על הפתרונות הנכונים שגם יגנו עליך וגם יאפשרו לך לנצל את השימוש בענן בצורה היעילה ביותר.

Safeway מספקת פתרונות כוללים לכל המידע בארגון:

הגנה לסביבת הענן

הגנה על כל סביבות העבודה והאפליקציות

הגנה בהתאם לדרישות הלקוח

גלילה למעלה