EDR & Next Generation – הגנה מהדור הבא

ככל שהכלים הדיגיטליים מתפתחים כך גם ההאקרים והגורמים הפוגעניים מתקדמים. הסכנות הופכות להיות הרבה יותר גדולות והן מחפשות פתחים כדי להיכנס ולגרום נזק לארגון שלך. EDR & Next Generation היא השלב הבא של ההגנה. היא מסייעת באיתור פגיעה שמתקרבת, יצירת תגובה מהירה לפני שנגרם נזק ומניעת טקטיקות וטכניקות שהגורמים העוינים משתמשים בהם.

EDR & Next Generation – הגנה מהדור הבא

EDR & Next Generation היא למעשה הקשחה של חומות ההגנה. היא דואגת שיהיה הרבה יותר קשה לפרוץ לארגון שלך ועוסקת גם בדברים מתוחכמים כמו אלו המבוססים על חתימות. הגנה זו כוללת סריקה מתמדת של המערכות, זיהוי מידי של כל מה שאינו מוכר וטיפול לפני שתהיה לכך השפעה על הארגון.

הגנה מהדור הבא ממלאת פער חשוב ומשמעותי בהגנה על מערכות ההפעלה. היא מאפשרת לשלוט מרחוק על כל אחת מהנקודות שיכולה להיות מותקפת ועוזרת לצוותי אבטחת המידע לזהות פעילות זדונית ולטפל בה מכל מקום ובכל זמן.

 

לצפות את הבעיה מראש ומרחוק ולתת את הפתרון המתאים ביותר

כל נקודה בארגון שלך עלולה להוות מכשול. הגנה תתחיל ממיפוי הסכנות, זיהוי נקודות החולשה ובחירה בפתרונות שיהפכו את ניסיונות הפגיעה לבלתי אפשריים. ניתוח הפעולות והאיומים והטמעת הטכנולוגיות הנכונות מאפשרות לזהות כל גורם מאיים ולהגיב באופן מידי.
אנו מגינים עליך, על המידע אשר נמצא בארגון ועל לקוחותיך, כל זאת תוך איתור הסכנה, המלצה על הפתרונות הנכונים וכוללניים לרבות:

Safeway עומדת לרשותך ומובילה בתחום EDR & Next Generation

Incident response & incident prioritization

Cyber security incident containment

Behavior based threat hunting tools

Zero-day OS security

Ransomware security and backup

Active threat detection

Activity visibility

גלילה למעלה