Web Security

ההקפדה על כך שיישומי האינטרנט יהיו מאובטחים היא קריטית לארגון שלך. הסכנות עורבות לארגון כל הזמן ומכל מקום. המטרה שלנו היא לדאוג שכל פעולה בתחום הגלישה שיכולה להשפיע על הארגון תתבצע בצורה מאובטחת ותוך זיהוי מידי של גורמים פוגעניים והרחקתם.

websecurity

תקופת הקורונה הביאה איתה אתגרים חדשים הנוגעים לאופן הגלישה והשימוש באינטרנט. יותר אנשים גולשים מרשתות ביתיות והמשימה שלנו היא לדאוג לאבטחה של כל ערוץ הגלישה, בין אם היא מתבצעת בתוך הארגון ובין אם החיבור מתבצע מרחוק או מהבית. כל חיבור לרשת עלול להוות פרצה לגורמים עויינים ועלינו ליצור שכבות הגנה מתאימות.

אבטחת רשתות, Web Security מגינה על הארגון מפני תקיפות פוטנציאליות. לשם כך נאתר את הסכנות הקיימות, נקבע את מדיניות גלישה ונעקוף אותה. העובדים אשר גולשים באינטרנט לא יודעים מי נמצא מאחורי כל URL והתפקיד שלנו הוא לוודא שכל גלישה תהיה נקיה.

 

קביעת מדיניות ויישום שכבות הגנה

על הארגון לקבל החלטות ולקבוע מדיניות אשר תהפוך את הגלישה לבטוחה מכל מקום בו היא מתבצעת. בכל רגע נתון ישנם גורמים שמנסים לערוב, לפגוע ולסכן את הארגון, להגיע אל המידע ובסופו של דבר גם לפגוע בלקוחות שלך. אבטחת ערוץ הגלישה מתחילה מהבנת נקודות החולשה, ממשיכה בקביעת מדיניות שמירה והגנה, מתן המלצות ויישום המערכות המתאימות שיגנו על הארגון כולו.

Safeway מובילה בתחום אבטחת רשתות – Web Security. תהליך האבטחה כולל אבחון, הצעת פתרונות מתאימים והטמעתם. כל זאת כדי לאפשר לכל אחד מהעובדים לקיים את פעילותו באופן שוטף, בעבודה, בבית ובחיבור מרחוק, בלי לחשוש מפגיעה בארגון שלך.

Safeway נותנת לך מגוון פתרונות:

URL filtering

URL category

DNS security

Isolation

Roaming users

גלילה למעלה