E-Mail Security – הגנת דוא"ל ארגוני

המייל מעניק לארגון שלך את דרך התקשורת הנוחה והפשוטה ביותר. עם זאת הוא חובק בתוכו שלל סכנות ואלו מורכבות וסבוכות. גורמים עויינים יכולים לנסות לפגוע בארגון שלך דרך שליחת ספאמים ישירים, שליחת קבצים נגועים ודרך יצירת הדמיה שהארגון פגוע ועוד.

הגנה על הדוא"ל היא בסיס לכל ארגון וכוללת מגוון רחב של פעולות. בכל רגע נתון יש לבדוק את הגישה ברמת הארגון, הדפדפן, הסלולרי, הטאבלט וכל מכשיר ומנוע ממנו ניתן להיכנס לתא הדוא"ל. יש צורך במערכת שתוכל לזהות אירועים בהקדם, שתדע לשלוח התראה ולהגיב במהירות ובלי לפגוע בהתנהלות השוטפת של הארגון.

שירותי E-Mail Security מתרכזים בשלוש רמות הגנה: דוא"ל שנכנס אל הארגון מגופים אחרים, דוא"ל שיוצא מהארגון החוצה ודוא"ל פנים ארגוני. המטרה היא למנוע נזקים בכל הרמות הללו, בקרב כל עובד וכל מכשיר ממנו מתקבל או נשלח דוא"ל.

 

מציאת הפתרונות הנכונים ביותר לארגון שלך

המטרה שלנו היא למצוא את הפתרונות הנכונים ביותר לארגון שלך כך שכל הפעילות תמשיך בצורה שוטפת וללא הפרעות. לשם כך נגדיר את האתגרים העומדים בפני הארגון ונמליץ על מערכות ההגנה הטובות ביותר להתמודדות מולם.

Safeway מלווה את הארגון שלך על פי הצורך והדרישה, באופן קבוע, חלקי או בשעת חירום. הדואר האלקטרוני הינו נקודת חולשה עיקרית בקרב ארגונים רבים, והמטרה שלנו היא להפוך אותו לבטוח ולהגן על הארגון שלך.

Safeway נותנת לך מגוון פתרונות E-Mail Security:

Full mail diagnostic

Anti-virus

Anti-spam

Anti-malware

Advanced content analysis zip bomb

Reputation analytics

Sandbox for mail

CDR – Content Disarm & Reconstruction

(Domain security (external

גלילה למעלה