Data Base Security – אבטחת מסד נתונים

מסד הנתונים של הארגון הוא החלק הכי רגיש. נזק במסד הנתונים, ב-Data base, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ולמצב אל-חזור. בתהליך האבטחה יש לבצע ניטור מתמיד על הנתונים, לזהות באופן מידי כל ניסיון פגיעה וליישם שכבת הגנה שתמנע מגורמים לא רצויים לפגוע בארגון שלך.

Data Base Security משמעו "לשים עיניים" שיפעלו באופן מתמיד וישמרו על כך שאף גורם מזיק לא יוכל לחדור אל בסיס הנתונים של הארגון שלך. בחינת המצב הנוכחי של הארגון, זיהוי נקודות החולשה, ניתוח הנתונים הקיימים, מובילים למתן המלצות ליישום. הפתרונות שיבחרו יוטמעו בארגון וימנעו מהגורמים העויינים לחדור אל מסד הנתונים.

המטרה שלנו היא למנוע גישה אל מסד הנתונים ולסקל ניסיונות חדירה ותקיפה על הארגון. לשם כך נתבונן וננתח את המצב הנוכחי ולבסוף נמליץ ונטמיע פתרונות שיאפשרו לך להתנהל בבטחה.

 

ניטור מסד הנתונים כבסיס לשמירה על הארגון

Safeway דואגת להגנה מלאה על אחד האזורים הרגישים ביותר בארגון – מסד הנתונים. בתחילה נזהה את נקודות החולשה שעשויות להוות פרצה לגורמים עויינים. נמליץ על הפתרונות המתקדמים והמתאימים ביותר לארגון וזאת תוך התחשבות ברגולציה הנדרשת, במצב הנוכחי של הארגון וכמובן מהיכרות עם שלל הפתרונות שיכולים לעמוד לרשותך.

בתהליך נבצע בחינה של המצב המצוי אל מול המצב הרצוי. נספק המלצות למדיניות בטוחה לארגון, נטמיע את הפתרונות המתאימים ונמשיך ללוות אותך גם לאחר מכן, על פי הצורך, בשירותי מיקור חוץ והשמת עובדים.

Safeway מספקת Data Base Security:

SQL injection prevention

Virtual patching for data base

Ransomware protection for data base

Full data base auditing

Buffer overflow and attack protection

גלילה למעלה